open
אופן השימוש במזרק מוכן לשימוש
Choose your language

אופן השימוש במזרק מוכן לשימוש

מבנה מזרק מוכן לשימוש
בחירת אזור ההזרקה

ניתן לבחור להזריק באחד מהאזורים הבאים:

 • קדמת הירך (מומלץ)
 • איזור הבטן התחתונה, במרחק של לפחות חמישה סנטימטרים מהטבור
 • אחורי החלק העליון של הזרוע (במידה ואת/ה מקבל/ת את הזריקה על ידי איש צוות רפואי או מטפל)


אין להזריק לעור רגיש, פגוע, אדום, קשה, עבה, קשקשי או נגוע בפסוריאזיס. אין להזריק לאזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

הכנת מקום ההזרקה:

שטיפת ידיים: שטוף/י את ידייך ביסודיות באמצעות סבון ומים חמים.
ניקוי האזור המיועד להזרקה: נגב/י את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבון עם אלכוהול ואפשר/י לו להתייבש. אין לגעת באזור זה שוב ואסור לנשוף עליו לפני ההזרקה.

לקראת הזרקת טרמפיה (Guselkumab) באמצעות מזרק מוכן לשימוש:

בדיקת הנוזל שבמזרק:יש להוציא את המזרק של טרמפיה (Guselkumab) מאריזתו.
יש לבדוק את הנוזל שבמזרק בחלון התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק צלול עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שקופים למחצה או לבנים. יתכן ותיראה גם בועת אויר אחת או יותר. זהו מצב תקין.
אין להשתמש במידה והנוזל שינה צבעו או עכור או מכיל חלקיקים גדולים. במצב זה יש ליצור קשר עם הרופא המטפל או עם הרוקח שסיפק לך את התרופה.

הזרקת טרמפיה (Guselkumab) באמצעות מזרק מוכן לשימוש:

הסרת מכסה המחט:

 • יש לאחוז בגוף המזרק ביד אחת ולמשוך במכסה המחט החוצה באמצעות היד השנייה. לעיתים ניתן להבחין בטיפת נוזל בקצה המחט - זהו מצב תקין
 • יש להזריק טרמפיה (Guselkumab) בתוך 5 דקות מרגע הסרת מכסה המחט
 • אין להחזיר את מכסה המחט, היות וזה עלול לפגום במחט
 • אין לגעת במחט ואין לאפשר מגע של המחט עם משטח כלשהו
 • אין להשתמש במזרק במידה והוא נפל. במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא המטפל או עם הרוקח שסיפק לך את התרופה
הסרת מכסה המחט
מיקום האצבעות והחדרת המחט:
 • יש למקם את האגודל, האצבע והאמה ישירות מתחת לעוגן האצבעות (כפי שניתן לראות בתמונה).
 • אין לגעת בעוגן האצבעות או באזור שמעליו, היות והדבר עלול להפעיל את מנגנון הבטיחות של המחט.
 • יש לצבוט קלות ביד השנייה את העור באתר ההזרקה. יש למקם את המזרק בזוית של 45 מעלות לעור.
 • חשוב לצבוט מספיק עור על מנת לאפשר הזרקה מתחת לעור ולא לתוך השריר.
 • החדר/י את מחט המזרק בתנועה מהירה.

בשלב זה יש לשחרר את הצביטה ומיקום היד ולהשתמש ביד החופשית על מנת לאחוז בגוף המזרק
המוכן לשימוש

שלב ההזרקה:

יש למקם את האגודל על בוכנת המזרק וללחוץ עד הסוף עד לעצירת הבוכנה. בשלב זה, החומר במזרק הוזרק לגופך.

שחרור האגודל מהבוכנה:

בעת שחרור האגודל מהבוכנה, מגן הבטיחות יכסה את המחט וינעל במקום, תוך הוצאת המחט מהעור.


השלכת המזרק לאחר השימוש:
 • יש להשליך את המזרק המשומש של טרמפיה (Guselkumab) לתוך מיכל המיועד לחפצים חדים.
 • אין להשליך את מזרק טרמפיה (Guselkumab) לאשפה הביתית.
 • אין לבצע שימוש חוזר במחטים ומזרקים.
בדיקת אתר ההזרקה:

לאחר ההזרקה תיתכן כמות מזערית של דם או נוזל באזור ההזרקה, מצב זה הינו תקין .
יש להניח צמר-גפן או פד גאזה על אזור ההזרקה וללחוץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום . אין לשפשף את האזור. במידת הצורך, יש להדביק תחבושת מדבקת או פלסטר על אזור ההזרקה.

כעת ההזרקה הושלמה!