Which Psoriasis treatment is right for you?

מהו הטיפול לפסוריאזיס המתאים לך?


ייתכן שעוד לא התנסית בטיפול, או ייתכן שכבר ניסית טיפול אחד או יותר לשליטה בתסמינים שלך.1 נכון להיום, אין תרופה שמרפאת לגמרי את מחלת הפסוריאזיס. אך הטיפול הנכון יכול לסייע בשליטה בתסמינים שלך.2 קיימים מספר סוגי טיפול, לכן מומלץ לך לשוחח עם הרופא שלך על האפשרויות העומדות בפניך. טיפול שמועיל לאדם אחד עשוי להיות שונה עבור אדם אחר, ויעילות הטיפול יכולה להשתנות עם הזמן. 3 כדי שיהיה לטיפול שלך סיכוי טוב לעבוד, חשוב ליטול אותו בדיוק כפי שהרופא שלך הנחה אותך. אם יש לך חששות כלשהם, או שנראה לך שהטיפול שלך לא מצליח לטפל בתסמינים שלך לשביעות רצונך, או שאינו מצליח לעשות זאת כבעבר, כדאי לך לשוחח עם איש המקצוע הרפואי המטפל בך.

הטיפול הטיפול שימליצו לך עליו יהיה תלוי בדברים הבאים: 4-‏6

  • סוג הפסוריאזיס שלך וחומרתה
  • סגנון החיים והתוכניות שלך
  • תדירות הטיפול הרצויה שלך
  • איזון בין הסיכונים והיתרונות של הטיפול
  • גילך ובריאותך הכללית, כולל תחלואות נלוות (מצבים רפואיים אחרים שאולי יש לך)
  • אינטראקציות עם תרופות אחרות שניטלות
  • אם את בהריון או שאת מעוניינת להרות

באפשרותך לעיין בסעיף זה כדי ללמוד על האפשרויות שלך.

אולי יעניין אותך

כיצד מטפלים בפסוריאזיס?

מידע אודות אפשרויות הטיפול שלך.

איך באפשרותי לעזור לעצמי?

מידע אודות האופן שבו באפשרותך לעזור לעצמך לנהל את מחלת הפסוריאזיס בחיי היומיום.

הבריאות הגופנית שלך

כיצד לשמור על גוף בריא.מקורות

1. NHS. Psoriasis - Treatment. זמין בכתובת: https://www.nhs.uk/conditions/psoriasis/treatment/ כניסה באוקטובר 2021.
2. Psoriasis and Psoriatic Arthritis Alliance. Treatments for psoriasis. זמין בכתובת: https://www.papaa.org/learn-about-psoriasis-and-psoriatic-arthritis/just-diagnosed/what-is-psoriasis/treatments-for-psoriasis/ כניסה באוקטובר 2021.
3. Psoriasis Association. Treatments for psoriasis. זמין בכתובת: https://www.psoriasis-association.org.uk/treatments-for-psoriasis/ כניסה באוקטובר 2021.
4. Ritchlin CT et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(9):1387-1394.
5. Haddad A, Zisman D. Rambam Maimonides Med J. 2017;8(1):e0004.
6. Kurizky PS et al. An Bras Dermatol. 2015;90(3):367-375.