Psoriasis choice in treatment

יכולת הבחירה בטיפול

ליכולת הבחירה שלך בטיפול יש משמעות.

בתהליך חיפוש הטיפול לפסוריאזיס, עליך להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטה על הטיפול שלך, מתוך התחשבות בצרכים ובהעדפות שלך.יש להציע לך מידע כתוב על אפשרויות הטיפול שלך, בהתאם לסוג הפסוריאזיס שיש לך, על מנת לקבל החלטות מושכלות לגבי הטיפול שלך.

זוהי ההנחיה שניתנה על ידי NICE (המכון הלאומי למצוינות בריאותית וטיפולית): אם יש לך תחושה שלא קיבלת מספיק עזרה במטרה לאפשר לך לקבל החלטות מושכלות, עליך להעלות זאת בפני איש המקצוע הרפואי המטפל בך ולהפנותו להנחיות אלה.1

מתי ניתן להפנות אותי לרופא מומחה?

אם רופא המשפחה שלך הוא הרופא שביצע את ההערכה הרפואית שלך, עליו לקחת בחשבון את חומרת הפסוריאזיס שלך, את השפעת המחלה על רווחתך הגופנית, הנפשית והחברתית, ואת ההימצאות של דלקת מפרקים פסוריאטית ומצבים רפואיים אחרים שמתקיימים במקביל. יש לעיין בקריטריונים להלן עבור הפניה לרופא עור מומחה.
לפי NICE, יש להפנות אותך לרופא עור מומחה אם:1

  • קיימת אי ודאות לגבי האבחנה שלך
  • מחלת הפסוריאזיס שלך חמורה (יותר מ-10% מגופך מושפע ממנה)
  • לא ניתן לאזן את המחלה עם קרמים ומשחות
  • המחלה דורשת טיפולים מבוססי אור אולטרה-סגול (פוטותרפיה)
  • המחלה כוללת מעורבות של הציפורניים בדרך בעייתית כלשהי
  • מחלת הפסוריאזיס שלך גורמת לבעיות משמעותיות בחייך, כגון קושי לעבוד או לקיים קשרים חברתיים
  • העור הפגוע שלך הוא בעל נראוּת גבוהה מאוד
  • יש למחלה השפעה רבה על רווחתך הגופנית, הנפשית או החברתית
  • המפרקים שלך מושפעים או עשויים להיות מושפעים (אם יש לך דלקת מפרקים פסוריאטית)
אם נראה לך שיש להפנות אותך לרופא עור מומחה ורופא המשפחה שלך לא עשה זאת, ייתכן שכדאי להעלות בפניו את חששותיך ולהפנותו להנחיות אלה.

רופאי משפחה רבים יכולים לעזור למטופלים לשלוט ביעילות בפסוריאזיס בדרגה קלה עד בינונית, אך מעצם אופי תפקידם אין להם את אותה המומחיות כמו רופא עור מומחה וזכותך לבקש הפניה אם עמדת באחד מהקריטריונים לעיל.

כדאי תמיד לשוחח עם איש המקצוע הרפואי המטפל בך אם יש לך שאלות כלשהן לגבי טיפולים.

אולי יעניין אותך

איזה טיפול בפסוריאזיס נכון עבורך?

מידע אודות אפשרויות הטיפול שלך.

איך באפשרותי לעזור לעצמי?

מידע אודות האופן שבו באפשרותך לעזור לעצמך לנהל את מחלת הפסוריאזיס בחיי היומיום.

* נציג לחוויית מטופלים

מקורות

1. National Institute for Health and Care Excellence. Psoriasis: assessment and management (CG153). זמין בכתובת: https://www.nice.org.uk/guidance/cg153/resources/psoriasis-assessment-and-management-pdf-35109629621701. כניסה: באוקטובר 2021.